Керемиди

            Брамак Монтана

Брамак Монтана

Брамак Класик

Броя в квадратен метър:
-10бр./кв.м
Тегло:
-4,3кг./бр.


Брамак Монтана

Брамак Монтана

Брамак Тектура Протектор

Броя в квадратен метър:
-11бр./кв.м
Тегло:
-4,7кг./бр.


Брамак Монтана

Брамак Натура Плюс

Броя в квадратен метър:
-10бр./кв.м
Тегло:
-4,3кг./бр.


Брамак Монтана

Bramac Монтана

Брамак Капак

Броя в линеен метър:
-2,5бр./л.м
Тегло:
-4,8кг./бр.


     Брамак Монтана

Брамак Атика Антик

Броя в квадратен метър:
-10бр./кв.
Тегло:
-4,8кг./бр.


  Брамак Монтана

Брамак Монтана

Брамак Адриа

Броя в квадратен метър:
-10бр./кв.
Тегло:
-4,6кг./бр.


Брамак Монтана

Брамак Монтана

Брамак Аксесоари

Поддържаме всички аксесоари на Брамак налични на склад.


Тондах Керемиди Монтана

Тондах Монтана

Тондах Македо

Броя в квадратен метър:
-13бр./кв.м
Тегло:
-3,3кг./бр.


Тондах Керемиди Монтана

Tonda

Тондах Капак Фалцов

Броя в линеен метър:
-2,8бр./л.м


Тондах Керемиди Монтана

Тондах Монтана

Тондах Туист XXL

Броя в квадратен метър:
-10бр./кв.м
Тегло:
-3,6кг./бр.


   Тондах Керемиди Монтана

Тондах Монтана

Тондах Винеам

Броя в квадратен метър:
-13бр./кв.м
Тегло:
-3,3кг./бр.


Тондах Керемиди Монтана

Тондах Монтана

Тондах Румба XXL

Броя в квадратен метър:
-10бр./кв.м
Тегло:
-4,0кг./бр.


   Тондах Керемиди Монтана

Тондах Танго+ XXL

Броя в квадратен метър:
-10бр./кв.м
Тегло:
-4,0кг./бр.


Керемиди Монтана

Гръцки керемиди

KEBE Керемида гланцирана

Броя в квадратен метър:
-14бр./кв.м
Тегло:
-3,25кг./бр.


Керемиди Монтана

Гръцки керемиди

KEBE Капак

Керемиди Монтана

Кебе Монтана

KEBE Керемида гланцирана

Броя в квадратен метър:
-13бр./кв.м
Тегло:
-3,5кг./бр.


Керемиди Монтана

Сръбски керемиди Монтана

Младост Традиционал LUX

Броя в квадратен метър:
-12,5бр./кв.м
Тегло:
-3,1кг./бр.


Керемиди Монтана

Керемиди Монтана

Младост Капак

Броя в линеен метър:
-3бр./м.
Тегло:
-2,35кг./бр.