Инертни материали

Полихрон

Пясък Монтана

Промит пясък

Разфасовка :
– Тон.
– чувал 40кг.
Фракция: 0-4мм


Полихрон

Вар Монтана

Вар

Разфасовка :
– чувал 30кг.


Полихрон

Филц Монтана

Промит филц

Разфасовка :
– Тон.
– чувал 40кг.
Фракция: 4-22мм