Дренажна мембрана

Полихрон

дренажна мембрана
Дренажна мембрана

Размери:
– височина: 2м, 3м
– дължина: 20м;
Тегло:
– 400гр/м2