Презентация Мапеи

На 19.10.2017 в двора на строителна борса Полихрон ЕООД, нашият партньор – Мапей България ЕООД, проведе презентация на тема лепила за плочки и хидроизолации за бани.

Презентацията протече при засилен интерес. Бяха раздадени и награди.